O królowej Tamar

Królowa Tamar - ilustracja do toastu gruzińskiego [obraz Niko Pirosmaniego]W Gruzji była królowa o imieniu Tamar. Była mądra i odważna a cały lud ja uwielbiał i poważał.

Pewnego roku najechał Gruzję perski szach. Na początku jego liczne zastępy parły do przodu zwyciężając i zmuszając Tamar do wycofania. Musiała razem ze swoimi oddziałami schronić się w górach w ogromnej baszcie. Perski szach posłał do Tamar posłańca ze słowami:
– Poddaj się. U mnie wojska liczne i nie zdołasz mnie zwyciężyć. Poddaj się, to wezmę cię za żonę.

– Choć ogromne twoje wojska to którykolwiek z moich wojów potrafi przeciwstawić się twoim dziesięciu. A zamiast stać się twoja żoną wolałabym wyjść za mąż za najgorszego swojego woja. – odrzekła szachowi Tamar.

Była to wielka królowa, która zjednoczyła wiele górskich plemion. Z ich pomocą zdołała pokonać perskiego szacha i wygnała go z granic Gruzji.

Wznieśmy toast za niepokorne kobiety, które dzięki swojej odwadze potrafią osiągać zamierzone cele.